ПАРТНЬОРСТВА И ОПИТ ОТ COMENIUS, LEONARDO DA VINCI И GRUNDTVIG
eve
LOGO European Shared Treasure DG Istruzione e Cultura, Programma di apprendimento permanente Life Long Learning Programme
Открийте европейското измерение в образованието EST, мястото, където учители, възпитатели и преподаватели от цяла Европа споделят плодовете на своя опит в партньорства.